Administrativna zanimanja / Ekonomija, financije, računovodstvo / Marketing, PR, Mediji

Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova Stalni radni odnos