Turizam, ugostiteljstvo

Servir / servirka (pomoćni djelatnik na terasi) Rad na određeno